DISCLAIMER VOOR HTTPS://WWW.MARLOESVONPIEKARTZ.NL

MVP interieuradvies & styling verleent u toegang tot https://www.marloesvonpiekartz.nl en nodigt u uit het aangebodene te kopen. MVP interieuradvies & styling behoudt zich daarbij tot het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover u een mededeling te hoeven doen. 

 

BEPERKTE AANSPRAKELIJKHEID

MVP interieuradvies & styling spant zich in om de inhoud van https://www.marloesvonpiekartz.nl zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat inhoud onvolledig en/of onjuist is. De op https://www.marloesvonpiekartz.nl aangeboden materialen worden aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid. Deze materialen kunnen op elk moment wijzigen zonder voorafgaande mededeling van MVP interieuradvies & styling.

Specifiek voor prijzen en andere informatie over producten op https://www.marloesvonpiekartz.nl geldt een voorbehoud van kennelijke programmeer- en typefouten. U kunt op basis van dergelijke fouten geen overeenkomst claimen met MVP interieuradvies & styling.. Voor op https://www.marloesvonpiekartz.nl opgenomen hyperlinks naar websites of diensten van derden kan MVP interieuradvies & styling nimmer aansprakelijkheid aanvaarden.

 

AUTEURSRECHTEN

Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze materialen liggen bij MVP interieuradvies & styling.

Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van MVP interieuradvies & styling, behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke materialen anders aangegeven is.